Związek Nauczycielstwa Polskiego
w Uniwersytecie Łódzkim organizuje wykład otwarty na temat mobbingu, poprowadzony przez dr Magdalenę Kubę
z Katedry Prawa Pracy UŁ.