Poniedziałek, 15 sierpnia 2022, tydzień nieparzysty (33)

Strona główna

APEL RSZWIN ZNP O SZCZEPIENIA

« Przejdź do listy aktualności

Apel RSzWiN ZNP o szczepienia

logo-znp2.jpg
 

ZWIĄZEK  NAUCZYCIELSTWA  POLSKIEGO

Rok  założenia 1905

RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, pok. 308, 00-389 Warszawa

tel. 22 318 92 98,  e-mail: rszwin@znp.edu.pl

 

Apel w sprawie włączenia pracowników szkolnictwa wyższego

niebędących nauczycielami akademickim do pierwszej grupy szczepień

 

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego wnosi o włączenie do pierwszego etapu szczepień, razem z nauczycielami akademickimi, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Jako związkowcy, kierujący się solidarnością pracowniczą, rozumiemy, że nie tylko nam, ale milionom ludzi, pracujących w różnych branżach, należy się jak najszybsze zaszczepienie. Jednak wyłączenie z pierwszej grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w praktyce uniemożliwi przywrócenie funkcjonowania uczelni wyższych poza trybem zdalnym. Bez zaszczepienia tych pracowników nie będzie możliwa działalność uczelni wyższych w trybie kontaktowym. Apelujemy o potraktowanie całej społeczności akademickiej w taki sam sposób!

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem szczepień przeciw COVID-19 oraz
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nauczyciele oświatowi i akademiccy, a także inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami i doktorantami na uczelniach, zostaną zaszczepieni w ramach pierwszego etapu szczepień. Do tej grupy, niestety, nie włączono pracowników wsparcia procesu kształcenia i prowadzenia badań naukowych, m.in. pracowników bibliotecznych, badawczo- i inżynieryjno-technicznych oraz pracowników administracyjnych (obsługa studentów i doktorantów, służby finansowe i kadrowe, pracownicy obsługi).

Wszyscy pracownicy uczelni wyższych tworzą skooperowaną społeczność akademicką. Działalność uczelni wyższych nie ogranicza się wyłącznie do pracy nauczycieli akademickich. W procesie organizowania kształcenia i prowadzenia badań naukowych ważną rolę odgrywają także pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. Dla prawidłowego funkcjonowania uczelni kluczowa jest realizacja czynności administracyjnych, organizacyjnych i obsługi. W praktyce, skooperowany charakter tego procesu nie może zostać podzielony. Z tych względów, aby przywrócić możliwość działania uczelni wyższych i zapewnić bezpieczne ich funkcjonowanie, konieczne jest objęcie szczepieniem wszystkich pracowników uczelni wyższych. Objęcie programem szczepień wyłącznie nauczycieli akademickich nie zagwarantuje bezpieczeństwa na uczelniach, a tym samym nie pozwoli na wznowienie ich działalności.

Poza wszelkimi sporami pozostaje społeczne znaczenie uczelni wyższych. Wszystkim nam zależy, aby możliwie jak najszybciej przywrócić działalność uczelni poza trybem zdalnym. Aby stało się to faktem, konieczne jest zagwarantowanie bezpiecznych warunków dla pracy i studiowania. Nie będzie to jednak możliwe w przypadku tworzenia nienaturalnych podziałów i objęcia programem szczepień tylko jednej grupy pracowników.

Mając to na uwadze wnosimy o uwzględnienie w pierwszej grupie szczepień wszystkich pracowników uczelni wyższych.

Opublikowane: 29-01-2021
Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź