Piątek, 23 października 2020, tydzień nieparzysty (43)

Strona główna

INCYDENTALNIK

INCYDENTALNIK

Czym był?                                                                         Czym jest ?

             Jaki powinien być ?

 

             Incydentalnik  to pisemko Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie  Łódzkim, którego pierwszy numer ukazał się w lutym 2006 roku. Inicjatywa wydawania biuletynu o działaniach naszej organizacji, który mógłby nie tylko informować, ale również aktywizować członków i sympatyków naszego związku - w sensie jego współredagowania - oraz troszeczkę choćby bawić czytelników, rodziła się w bólach. Zwłaszcza, gdy postulat taki podnoszono w kilku uchwałach Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczych, a nie był w praktyce realizowany.

            W końcu, wychodząc temu zapotrzebowaniu naprzeciw, zebrała się grupka zaprzyjaźnionych osób, które nie mając dostatecznego przygotowania w tej materii, podjęła się próby redagowania związkowego wydawnictwa informacyjnego. Byli to: Elżbieta Żółtowska, Ireneusz T. Kolendo, Bolesław Liwowski i Kazimierz Psarski. Dodatkowy impuls dla stworzenia pisemka dały zbliżające się dwa jubileusze - 100. lat  Związku Nauczycielstwa Polskiego i 60. lat funkcjonowania naszej związkowej organizacji w UŁ  - obchodzone w tymże samym roku.

            Zrazu nie mieliśmy jasności co do tytułu pisemka. Wymyślił je ś.p. kol. Bolesław „Prostaczek” Liwowski uważając, że nie będzie ono periodyczne, bo uzależnione od istotnych wydarzeń z życia organizacji i wagi materiału będącego do dyspozycji redakcji.  Przyznajemy również, że pierwsze numery naszej „produkcji”  były graficznie ubogie, ale wkrótce zadbała o to kol. Elżbieta Żółtowska, tworząc kolorowe „ludziki”, zaś rozrastające się „działki” tekstowe tytułował red. nie[odpowiedzialny], a pomysłodawcą publikowania materiałów o charakterze wspomnieniowym był  ś.p. Kazik Psarski.

            Przeglądając archiwalne już wydruki naszego pisemka można dojść do wniosku, że opisy najżywotniejszych problemów,  jakie nurtowały naszą akademicką społeczność, pochodziły spod znakomitego pióra redaktora Bolesława Liwowskiego.

           Czas nieubłaganie mija. Dotąd ukazało się 25 numerów Incydentalnika.  Sądzić należy, że będą ukazywać się kolejne. Po dłuższej przerwie ukazał się 26/27.

             Niestety z naszego pierwszego i drugiego grona redakcyjnego ubyło kilku kolegów: Ela Żółtowska, Kazik Psarski i Marysia Nartonowicz-Kot, którzy okazali się być znakomitymi współredaktorami i autorami tekstów na łamach tego  niewielkiego związkowego wydawnictwa. Stąd też grono redakcyjne zostało poszerzone o Janka Janiaka i Marka M. Wiktorowskiego, a ostatnio dołączył do nas Witold Kakowski.

             Nie sposób wymienić tu wszystkich autorów tekstów, ale najczęściej ich dostarczycielami byli Maria Nowakowska, Anna Jeziorek, kontrowersyjny January Szamot i co oczywite -  z obowiązku - sami członkowie redakcji.   

            Aby uzyskać odpowiedź na pytanie: czym był? i czym jest? nasze pisemko polecamy zapoznanie się z Archiwum Incydentalnika. Natomiast odpowiedź na pytanie: jaki powinien być? - w ogromnej mierze zależy od Was P.T. Czytelnicy,
o opinie których usilnie prosimy! Prosimy także o aktywny udział w jego współredagowaniu i dostarczaniu do Sekretariatu RZ ZNP materiałów  (w formie elektronicznej lub pisemnej), które Waszym zdaniem powinny być umieszczane na Incydentalnikowych łamach.

Redakcja

Archiwum Incydentalnika

Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź