Wtorek, 16 stycznia 2018, tydzień nieparzysty (03)

Strona główna

INCYDENTALNIK

INCYDENTALNIK

Czym był?                                                                         Czym jest ?

             Jaki powinien być ?

             Incydentalnik to pisemko Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie  Łódzkim, którego pierwszy numer ukazał się w lutym 2006 roku. Inicjatywa wydawania w biuletynu o działaniach związku, który mógłby nie tylko informować, ale również aktywizować członków i sympatyków naszej organizacji - w sensie jego współredagowania - oraz bawić czytelników, rodziła się w bólach. Zwłaszcza gdy postulat taki podnoszono w kilku uchwałach Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczych, a nie był w praktyce realizowany.

            W końcu, wychodząc temu zapotrzebowaniu naprzeciw, zebrała się grupka zaprzyjaźnionych osób, które, nie mając dostatecznego przygotowania w tej materii, podjęła się próby redagowania związkowego wydawnictwa informacyjnego. Byli to E. Żółtowska, I. T. Kolendo, B. Liwowski i K. Psarski. Dodatkowy impuls dla stworzenia wydawnictwa dały dwa jubileusze:  100-lecia ZNP i 60-lecia działalności naszej związkowej organizacji w UŁ obchodzone w 2006 roku.

            Zrazu nie mieliśmy jasności co do tytułu pisemka. Wymyślił je ś. p. kol. Bolesław „Prostaczek” Liwowski uważając, że nie będzie ono periodyczne, bo uzależnione od istotnych wydarzeń z życia organizacji i wagi materiału będącego do dyspozycji redakcji.  Przyznajemy również, że pierwsze numery naszej „produkci” były graficznie ubogie, ale wkrótce zadbała o to kol. Elżbieta Żółtowska, tworząc kolorowe „ludziki”, zaś rozrastające się „działki” tekstowe tytułował red. nie[odpowiedzialny], a pomysłodawcą części wspomnieniowych był ś. p. Kazik Psarski.

            Przeglądając archiwalne już wydruki naszego pisemka można dojść do wniosku, że najżywotniejsze problemy, jakie nurtowały i dziś nurtują naszą akademicką społeczność pochodziły spod znakomitego pióra współzałożyciela (razem z red.  naczelnym) Incydentalnika - Bolesława Liwowskiego.

            Niedługo ukaże się kolejny (25.) numer Incydentalnika. Czas nieubłaganie mija. Z naszego pierwszego grona redakcyjnego ubyło dwóch kolegów. Elę Żółtowską zastąpiła Maria Nartonowicz-Kot, swoimi tekstami i redakcyjną radą wzbogacili Janek Janiak i Bogusław Rakowski, a ostatnio dołączył do grona Witek Kakowski. Nie sposób tu wymienić wszystkich autorów tekstów, ale najczęściej stałymi dostarczycielami tekstów byli m.in. Maria Nowakowska, Anna Jeziorek i kontrowersyjny January Szamot.      

            Aby uzyskać odpowiedź na pytanie: Czym był i czym jest nasze pisemko ? - polecamy zapoznanie się z Archiwum Incydentalnika. Natomiast: Jaki powinien być ? - to zależy od Was P.T. Czytelnicy, o opinie których prosimy. Prosimy także o aktywny udział w jego współredagowaniu i dostarczaniu na adres redakcji materiałów, które Waszym zdaniem powinny być umieszczane na Incydentalnikowych łamach.

REDAKCJA

Archiwum Incedantilka - do zapoznania poniżej

Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź