Niedziela, 16 grudnia 2018, tydzień parzysty (50)

Strona główna

NOWY ALGORYTM

« Przejdź do listy aktualności

Nowy algorytm

logo-znp2.jpg

ZWOLNIENIA NA UNIWERSYTECIE!!!!!

 

Szanowne koleżanki i koledzy ZNP w Uniwersytecie Łódzkim, sympatycy, pracownicy, doktoranci i studenci!

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało w ekspresowym tempie projekt nowego rozporządzenia dotyczącego zmiany sposobu podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych i utrzymaniem uczelni, w tym na remonty, tzw. algorytmu. Przewiduje się jego wprowadzenie od nowego roku budżetowego, który rozpoczyna się 1 stycznia 2017 roku.

Na skutek nowego sposobu obliczania dotacji dla uczelni wyższych, Nasz Uniwersytet w 2017 roku straci ok. 15 mln zł! Dotychczasowe środki z dotacji także były niewystarczające, ale Uczelnia sobie z tym radziła. Obecnie zabraknie pieniędzy na pokrycie kosztów działalności dydaktycznej, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli. Oznacza to, że władze Uniwersytetu mogą stanąć przed koniecznością

ZWOLNIEŃ PRACOWNIKÓW!

 

W związku z tym zwracamy się z apelem o podejmowanie wszelkich działań, manifestacji, wyrażania stanowiska itp., które powinny dotrzeć do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i samego Ministra.

Musimy bronić naszych miejsc pracy! Jak nigdy potrzebna jest jedność całego środowiska akademickiego! Nie niż demograficzny jest naszym największym zagrożeniem! Uczelnie wyższe działały w warunkach konspiracji, ale było wiadomym, że wojna się skończy i będzie można normalnie funkcjonować. Uczelnie działały i rozwijały się w okresie PRL-u! Czy dziś nadszedł ich kres! Prawdą jest, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale nie wszystkich można zastąpić. Nauczycieli akademickich nie da się zastąpić!

 

ZWOLNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

spowodują nieodwracalne straty społeczne, gospodarcze, kulturowe. Zdezintegrują środowiska naukowe, zniszczą dotychczasowe osiągnięcia i skompromitują polską naukę i szkolnictwo wyższe za granicą.

Zmiany są niezbędne. Ale wymagają one głębokich przemyśleń, dyskusji i akceptacji środowiska akademickiego. Jeżeli nie ma na to czasu, jeżeli jest niezrozumiały pośpiech, to musi to wywołać niepokój i protest.

Koleżanki i koledzy związkowcy, wszyscy pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, doktoranci i studenci! Miejmy nadzieję, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego się zreflektuje i wycofa z wprowadzenia zmian od 2017 roku. Jeżeli nie, to musimy być przygotowani na obronę naszych miejsc pracy i Uniwersytetu Łódzkiego łącznie ze strajkiem!

ZWOLNIENIOM MÓWIMY NIE!


Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim

Opublikowane: 07-11-2016
Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź