Wtorek, 18 czerwca 2019, tydzień nieparzysty (25)

Strona główna

KOMISJA REWIZYJNA ZNP UŁ

KOMISJA REWIZYJNA

ZWIĄZKU NAUCZYCILESTWA POLSKIEGO W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

 

Zgodnie z Art.57.2 oraz 57.3 Statutu ZNP organami kontrolnymi w pionie szkolnictwa wyższego i nauki są: Komisja Rewizyjna Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz zakładowe komisje rewizyjne.Do zadań i kompetencji organów kontrolnych należy:

1.kontrolowanie zarządów i rad w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami Statutu i uchwałami władz oraz organów statutowych  ZNP,

2.kontrolowanie zarządów  i rad w zakresie działalności finansowej,

3.opiniowanie projektów preliminarzy budżetowych i sprawozdań z realizacji budżetów,

4.przedstawianie oceny działalności i składanie wniosku w sprawie absolutorium dla zarządów i rad.     


Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
w kadencji 2014-2018:

 

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Kontakt Jednostka
1. Władysław Goworek Przewodniczacy Komisji
 42 651-94-54 Emeryt
2. Teresa Kochańska członek Komisji
 42 635-40-65 Administracja
3. Barbara Świątek członek Komisji
 - Emeryt
Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź