Niedziela, 26 czerwca 2022, tydzień nieparzysty (25)

Strona główna

NASI PRZEDSTAWICIELE W KOMISJACH UCZELNIANYCH

Przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim

w Senacie UŁ w kadencji 2020-2024 jest

Kol. Lech Leszczyński.

 

Przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim

w Radzie Bibliotecznej   jest Kol. Magdalena Miedzińska.

Przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim

w Komisji Antydyskriminacyjnej UŁ  jest

Kol. Anna Barańska-Szmitko.

Przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim

w Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2020-2024 jest

Kol. Anna Tomza-Tulejska.

 


 

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
w komisjach rektorskich w kadencji 2020-2024:


L.p. Komisja Przedstawiciel ZNP UŁ Jednostka
1. Komisja ds. dydaktycznych i spraw studenckich dr hab. Andrzej Komisarski, prof. UŁ
Wydział Matematyki i Informatyki UŁ
2. Komisja ds. badań naukowych  

3. Komisja ds. BHP  dr Krzysztof Prawicki Wydział Chemii UŁ  
4. Komisja Mieszkaniowa mgr Aleksander Andrzejewski Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
5. Komisja Pojednawcza dr Jarosław Marczak Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ 
mgr Magdalena Miedzińska Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
w komisjach senackich w kadencji 2020-2024:


L.p. Komisja Przedstawiciel ZNP UŁ Jednostka
1. Komisja statutowa i organizacyjna dr Wojciech Marciniak
Wydział Filozoficzno-Historyczny
2. Komisja ds. ekonomicznych dr Jarosław Marczak Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
3. Uczelniana Komisja Oceniająca  dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek, prof. UŁ
 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
4. Odwoławcza Komisja Oceniająca
prof. dr hab. Anna Bednarczyk  Wydział Filologiczny UŁ 
 5. Pozawydziałowa Komisja Oceniająca  dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 6. Komisja ds. kadrowych dr Lech Leszczyński  Wydział Chemii UŁ
7. Podkomisja ds. nagród naukowych Rektora UŁ dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 8. Zespół ds. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi mgr Piotr Gabrysiak Centrum Zarządzania Majątkiem UŁ
 

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
w WYDZIAŁOWYCH KOMISJACH OCENIAJĄCYH w kadencji 2020-2024:

 

L.p. Wydział Przedstawiciel ZNP UŁ adres e-mail
1.  Wydział Filologiczny UŁ prof. dr hab. Grażyna Habrajska grazyna.habrajska@uni.lodz.pl
2.  Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ mgr Aleksander Andrzejewski  aleksander.andrzejewski@uni.lodz.pl
3.  Wydział Chemii UŁ dr Lech Leszczyński lech.leszczynski@chemia.uni.lodz.pl
4.  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ dr hab. Stanisław Bednarek, prof. UŁ stanislaw.bednarek@uni.lodz.pl
5.  Wydział Matematyki i Informatyki UŁ dr hab. Andrzej Komisarski, prof. UŁ andrzej.komisarski@wmii.uni.lodz.pl
6.  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ dr Katarzyna Bergier katarzyna.bergier@biol.uni.lodz.pl
7.  Wydział Nauk Geograficznych UŁ mgr Michał Kowalski  michal.kowalski@geo.uni.lodz.pl
8.  Wydział Prawa i Administracji UŁ prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki
kskotnicki@wpia.uni.lodz.pl
9.  Wydział Zarządzania UŁ dr hab. Beata Glinkowska-Krauze, prof. UŁ beata.glinkowska@uni.lodz.pl
10. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ dr Aneta Tylman aneta.tylman@uni.lodz.pl
11. Wydział Nauk o Wychowaniu  prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz  eleonora.batorowicz@uni.lodz.pl
12. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ prof. dr hab. Alicja Stepień-Kuczyńska alicja.stepien@uni.lodz.pl


Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
w RADACH WYDZIAŁU w kadencji 2020-2024:


L.p. Wydział Przedstawiciel ZNP UŁ adres e-mail
1.  Wydział Filologiczny UŁ dr Anna Barańska-Szmitko  anna.baranska@uni.lodz.pl
2.  Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ mgr Aleksander Andrzejewski  aleksander.andrzejewski@uni.lodz.pl
3.  Wydział Chemii UŁ dr Paweł Urbaniak  pawel.urbaniak@chemia.uni.lodz.pl
4.  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ dr hab. Stanisław Bednarek, prof. UŁ stanislaw.bednarek@uni.lodz.pl
5.  Wydział Matematyki i Informatyki UŁ mgr Małgorzata Gajewska  malgorzata.gajewska@wmii.uni.lodz.pl 
6.  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ Anna Hynas anna.hynas@biol.uni.lodz.pl
7.  Wydział Nauk Geograficznych UŁ mgr Michał Kowalski  michal.kowalski@geo.uni.lodz.pl
8.  Wydział Prawa i Administracji UŁ dr Łukasz Grzejdziak  lgrzejdziak@wpia.uni.lodz.pl
9.  Wydział Zarządzania UŁ dr Aleksandra Majda-Kariozen  aleksandra.majda@uni.lodz.pl
10.  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ mgr Justyna Dłubakowska  justyna.dlubakowska@uni.lodz.pl
11.  Wydział Studiów Międzynarodowych i   Politologicznych UŁ - -
12. Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz  eleonora.batorowicz@uni.lodz.plPrzedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
w KOMISJACH SOCJALNYCH:


L.P. Nazwa komisji Przedstawiciel ZNP UŁ Jednostka
1. Komisja ds. zdrowia i opieki społecznej Kol. Aleksander Andrzejewski Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
Kol. Elżbieta Luzińska Biblioteka Uniwersyteu Łódzkiego
Kol. Małgorzata Trusewicz-Skrok
Sekretariat RZ ZNP UŁ
2. Komisja ds. wypoczynku dzieci i młodzieży Kol. Radosław Dałkowski Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Kol. Agnieszka Mikołajczyk-Jarno Archiwum UŁ
3. Komisja ds. wczasów pracowniczych Kol. Maria Drozdowska Emeryt
Kol. Halina Drubkowska-Nykiel Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Kol. Teresa Kochańska Administracja
Kol. Alicja Śmiszkiewicz-Skwarska Emeryt
Kol. Renata Juszczak Wydział Chemii UŁ
Kol. Lilianna Światek
Wydawnictwo UŁ
4.  Komisja ds. sportu i rekreacji  Kol. Lech Leszczyński  Wydział Chemii UŁ
Kol. Małgorzata Gajewska Wydział Matematyki i Informatyki UŁ
Kol. Alicja Nowicka Administracja
5.  Komisja ds. funduszu mieszkaniowego  Kol. Sławomir Domagała  Wydział Chemii UŁ
Kol. Wiktor Kochański Administracja
Kol. Alicja Nowicka Administracja


Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź