Piątek, 7 sierpnia 2020, tydzień parzysty (32)

Strona główna

NASI PRZEDSTAWICIELE W KOMISJACH UCZELNIANYCH

Przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim

w Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2020-2024 jest

Kol. Anna Tomza-Tulejska.

 


 

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
w komisjach rektorskich w kadencji 2016-2020:


L.p. Komisja Przedstawiciel ZNP UŁ Jednostka
1. Komisja ds. dydaktycznych i spraw studenckich dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ
Wydział Prawa i Administracji UŁ
2. Komisja ds. badań naukowych Prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
3. Komisja ds. BHP dr Krzysztof Prawicki Wydział Chemii UŁ
4. Komisja Mieszkaniowa mgr Aleksander Andrzejewski
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
5. Komisja Pojednawcza mgr Małgorzata Gajewska Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
w komisjach senackich w kadencji 2016-2020:


L.p. Komisja Przedstawiciel ZNP UŁ Jednostka
1. Komisja statutowa i organizacyjna dr Maciej Rakowski Wydział Prawa i Administracji UŁ
2. Komisja ds. ekonomicznych dr Jarosław Marczak Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
3. Ucelniana Komisja Oceniająca prof. dr hab. Ewa Kucharska - Stasiak Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
4. Odwoławcza Komisja Oceniająca
prof. dr hab. Anna Bednarczyk Wydział Filologiczny UŁ
 5. Pozawydziałowa Komisja Oceniająca dr hab. Anita Krokosz, prof. nadzw. UŁ
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 6. Komisja ds. kadrowych prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki
 Wydział Prawa i Administracji UŁ
 7. Zespół ds. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi mgr Halina Drubkowska-Nykiel
 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
w WYDZIAŁOWYCH KOMISJACH OCENIAJĄCYH:


L.p. Wydział Przedstawiciel ZNP UŁ adres e-mail
1.  Wydział Filologiczny UŁ prof. dr hab. Grażyna Habrajska  
2.  Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ mgr Aleksander Andrzejewski
3.  Wydział Chemii UŁ  dr Lech Leszczyński  
4.  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ - -
5.  Wydział Matematyki i Informatyki UŁ  dr hab. Andrzej Komisarski
 
6.  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ  dr Katarzyna Bergier  
7.  Wydział Nauk Geograficznych UŁ  dr hab. Sławoj Tanaś, prof. UŁ
 
8.  Wydział Prawa i Administracji UŁ prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki
 
9.  Wydział Zarządzania UŁ dr Beata Glinkowska
10.  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ dr Aneta Tylman

aneta.tylman@uni.lodz.pl
11.

 Wydział Studiów Międzynarodowych i   Politologicznych UŁ

prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska  
12.

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

dr hab. Grażyna Poraj, prof. UŁ

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
w RADACH WYDZIAŁU:


L.p. Wydział Przedstawiciel ZNP UŁ adres e-mail
1.  Wydział Filologiczny UŁ dr Anna Barańska-Szmitko
anna.baranska@uni.lodz.pl
2.  Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ  mgr Aleksander Andrzejewski
3.  Wydział Chemii UŁ   dr Lech Leszczyński
4.  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ dr hab. Stanisław Bednarek, prof. UŁ
5.  Wydział Matematyki i Informatyki UŁ mgr Małgorzata Gajewska
malgorzata.gajewska@wmii.uni.lodz.pl
6.  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ mgr Maria Kurzac
7.  Wydział Nauk Geograficznych UŁ  mgr Anna Galant
8.  Wydział Prawa i Administracji UŁ dr Anna Tomza-Tulejska
9.  Wydział Zarządzania UŁ dr Anna Wronka
10.  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ mgr Justyna Dłubakowska
11.

 Wydział Studiów Międzynarodowych i   Politologicznych UŁ

- -
12.

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
w KOMISJACH SOCJALNYCH:


L.P. Nazwa komisji Przedstawiciel ZNP UŁ Jednostka
1. Komisja ds. zdrowia i opieki społecznej Kol. Aleksander Andrzejewski Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
Kol. Elżbieta Luzińska Biblioteka Uniwersyteu Łódzkiego
Kol. Małgorzata Trusewicz Sekretariat ZNP UŁ
2. Komisja ds. wypoczynku dzieci i młodzieży Kol. Radosław Dałkowski Wydział Chemii UŁ
Kol. Agnieszka Mikołajczyk-Jarno Archiwum UŁ
3. Komisja ds. wczasów pracowniczych Kol. Maria Drozdowska Emeryt
Kol. Halina Drubkowska-Nykiel Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Kol. Teresa Kochańska Administracja
Kol. Alicja Śmiszkiewicz-Skwarska Emeryt
Kol. Renata Juszczak Wydział Chemii UŁ
Kol. Lilianna Światek
Wydawnictwo UŁ
4.  Komisja ds. sportu i rekreacji  Kol. Lech Leszczyński  Wydział Chemii UŁ
Kol. Małgorzata Gajewska Wydział Matematyki i Informatyki UŁ
Kol. Alicja Nowicka Administracja
5.  Komisja ds. funduszu mieszkaniowego  Kol. Sławomir Domagała  Wydział Chemii UŁ
Kol. Wiktor Kochański Administracja
Kol. Alicja Nowicka Administracja


Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź