Niedziela, 26 czerwca 2022, tydzień nieparzysty (25)

Strona główna

PRZEWODNICZĄCY RAD ODDZIAŁOWYCH

PRZEWODNICZĄCY RAD ODDZIAŁOWYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM 

L.p. Wydział Przewodniczący Rady Oddziałowej Telefon Adres e-mail
 1.  Wydział Filologiczny UŁ  Anna Barańska-Szmitko
 42 664 53 54 anna.baranska@uni.lodz.pl
 2.  Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ  Aleksander Andrzejewski 42 66 55 462
3.

 MAT-FIZ -CHEM

Renata Juszczak

 42 635 57 92

renata.juszczak@chemia.uni.lodz.pl

 4.  Wydział Prawa i Administracji Łukasz Grzejdziak
42 635 64 33 grzejdziak@gmail.com
 5.

 Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ

 Jarosław Marczak    42 635 51 22  Sekr.  635 51 89   marczak.jaroslaw@gmail.com
 6.  Wydział Zarządzania UŁ
 7.  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ  Anita Krokosz    42  635 44 57   anita.krokosz@biol.uni.lodz.pl
 8.  Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 9.  Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ wakat    
 10.  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ wakat    
 11.  Studium Języków Obcych Małgorzata Rudzińska
 sekretariat 42 635 52 72
malgorzata.rudzinska@uni.lodz.pl
 12.  Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Radosław Dałkowski
 sekretariat 42 635 47 00 radekdalko@interia.pl
 13.  Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego  Magdalena Miedzińska  42 635 60 54  mmagda433@wp.pl
 14.  Wydawnictwo UŁ  Iwona Gos  42 665 58 60  iwonagos@uni.lodz.pl
15. Administracja i Obsługa Ogólna Małgorzata Trusewicz-Skrok
 42 635 40 33  malgorzata.trusewicz@uni.lodz.pl
16. Sekcja Emerytów i Rencistów Grażyna Iwańska-Patorek
 42 35 40 33
grazyna.iwa@gmail.com
Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź