Niedziela, 26 czerwca 2022, tydzień nieparzysty (25)

Strona główna

RADA ZAKŁADOWA 2019-2024

Członkowie Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego  

                        w Uniwersytecie Łódzkim w kadencji 2019-2024     

               

L.p. Nazwisko i imię Stanowisko Telefon kontaktowy adres e-mail Jednostka
1. Leszczyński Lech

PREZES RZ ZNP UŁ

 42 635 57 78
2.

Marczak Jarosław

WICEPREZES RZ ZNP UŁ

 42 635 51 22  Sekr.  635 51 89
3. Krokosz Anita WICEPREZES  RZ ZNP UŁ 42 635 44 57 anita.krokosz@uni.lodz.pl Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
4. Barańska-Szmitko Anna

członek Prezydium RZ ZNP UŁ

 42 664 53 54 anna.baranska@uni.lodz.pl Wydział Filologiczny UŁ
5. Miedzińska Magdalena

Członek Prezydium RZ ZNP UŁ

 42 635 60 54
 
6.  Światek Lilianna członek Prezydium RZ ZNP UŁ  42 665 58 61 lilianna.ladorucka@uni.lodz.pl Wydawnictwo UŁ
7. Andrzejewski Aleksander

członek Rady Zakładowej ZNP UŁ

42 66 55 462
 Filozoficzno-Historyczny UŁ
8. Dłubakowska Justyna

członek Rady Zakładowej ZNP UŁ

42 635 52 86 justyna.dlubakowska@uni.lodz.pl Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
9. Domagała Małgorzata

członek Rady Zakładowej ZNP UŁ

42 635 57 41 mdomagala@uni.lodz.pl Wydział Chemii UŁ
10. Gheribi Edyta

członek Rady Zakładowej ZNP UŁ

42 635 51 24 edyta.gheribi@uni.lodz.pl Wydział Zarządzania UŁ
11. Grzyb Małgorzata

członek Rady Zakładowej ZNP UŁ

42 635 40 97 malgorzata.grzyb@uni.lodz.pl Administracja Centralna 
 12. Habrajska Grażyna członek Rady Zakładowej ZNP UŁ 42 664 53 54   grazyna.h@hotmail.com Wydział Filologiczny UŁ 
13. Grażyna Iwańska-Patorek członek Rady Zakładowej ZNP UŁ 42 635 40 33 grazyna.iwa@gmail.com Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP UŁ
14. Komisarski Andrzej  członek Rady Zakładowej ZNP UŁ 42 635 59 33 andrzej.komisarski@wmii.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki 
 15.  Marciniak Wojciech członek Rady Zakładowej ZNP UŁ   42 635 61 92  wojciech.marciniak@uni.lodz.pl  Wydział Filozoficzno-Historyczny 
 16. Mierzyński Jacek członek Rady Zakładowej ZNP UŁ 42 635 52 87  jacek.mierzynski@uni.lodz.pl  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
 17.  Nowicka Alicja członek Rady Zakładowej ZNP UŁ  42 635 43 17 alicja.nowicka@uni.lodz.pl Administracja Centralna
 18.  Tomza-Tulejska Anna członek Rady Zakładowej ZNP UŁ 42 635 65 29 atomza@wpia.uni.lodz.pl  Wydział Prawa i Administracji UŁ
Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź