Niedziela, 26 czerwca 2022, tydzień nieparzysty (25)

Strona główna

WYPRAWKA SZKOLNA DLA PIERWSZOKLASISTY

Na podstawie uchwały RZ ZNP UŁ nr 8/2016 z dnia 22 marca br. począwszy od września br. zostaje wprowadzona bezzwrotna pomoc finansowa dla członków Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim, których dzieci rozpoczynają naukę w I klasie szkoły podstawowej w wysokości 380,00 zł na każde dziecko.

Bezzwrotna pomoc finansowa, o której mowa powyżej przysługuje  członkom ZNP UŁ ,legitymującym się co najmniej 6-miesięcznym stażem związkowym.
Pomoc finansowa jest wypłacana do końca października roku kalendarzowego, w którym dziecko  rozpoczyna naukę w I klasie szkoły podstawowej.
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa powyżej powinny być składane na odpowiednim formularzu.

Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź