Poniedziałek, 23 maja 2022, tydzień nieparzysty (21)

Strona główna

POROZUMIENIE W SPRAWIE ZASAD ZWIĘKSZENIA WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW UŁ

« Przejdź do listy aktualności

Porozumienie w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników UŁ

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
 
miło nam poinformować, że 17 grudnia br. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Elżbietą Żądzińską
a obu działającymi w Uniwersytecie Łódzkim organizacjami związkowymi: Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność" UŁ reprezentowana przez dr. Dominika Szczukockiego i Radą Zakładową ZNP reprezentowaną przez Prezesa RZ ZNP UŁ dr. Lecha Leszczyńskiego w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego.

W związku z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 listopada br. o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego przyznanych na rok 2020 informującym o zwiększeniu w roku 2020 o kwotę 4.804.000 zł subwencji, o której mowa w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy z20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwana dalej subwencją) Strony postanowiły, m.in. co następuję.
  1. Zwiększa się z dniem 1 października 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze pracowników UŁ zatrudnionych w Uczelni w dniu 31 marca 2020 r., jeżeli w dniu wypłaty wynagrodzenia pozostają w dalszym stosunku pracy o następujące kwoty:

    NAUCZYCIELE AKADEMICCY (dla których UŁ jest podstawowym albo głównym miejscem pracy) - 330 zł brutto;
    PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI - 220 zł brutto.
 
Wypłata zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego wraz z wyrównaniem od dnia 01.10.2020 r. nastąpi w grudniu 2020 z wypłatą wynagrodzenia za styczeń - dla nauczycieli akademickich oraz za grudzień - dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 
 
Opublikowane: 21-12-2020
Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź