Niedziela, 19 maja 2019, tydzień parzysty (20)

Strona główna

PROJEKT USTAWY O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH - PILNE I WAŻNE

« Przejdź do listy aktualności

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Rada Zakładowa ZNP UŁ zwraca się do Koleżanek i Kolegów z serdeczną prośbą o wyrażenie opinii w sprawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Zgodnie z głównymi założeniami w/w ustawy Polski Rząd chce zamienić Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) na Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK).

Zmiany, jeśli wejdą w życie mogą spowodować stratę zaoszczędzonych w PPE przez naszych pracowników środków.

PPK zakłada, że składka będzie wynosiła odpowiednio:

2% pracownik i 1,5% pracodawca podstawy  składek  na  ubezpieczenie  emerytalne  i rentowe(Dzisiaj Pracodawca przekazuje składkę, my natomiast płacimy wyłącznie od niej podatek dochodowy. Podstawowa składka w UŁ wynosi 100 zł, dla pracownika koszt podatku wynosi ok. 18zł).

PPK zakłada, że wypłata środków może nastąpić po osiągnięciu przez uczestnika ( na jego wniosek) 60 r. ż. (art. 87ust. 1 projektu ustawy) Jednakże, przepisy projektu ustawy zakładają, że ewentualna wypłata środków może nastąpić wyłącznie w następującej wysokości:

1. 25% środków zgromadzonych w PPK wypłacanych jest jednorazowo,

2. 75% środków zgromadzonych w PPK wypłacanych jest w 120 ratach miesięcznych (art. 89 ust. 1 projektu ustawy).

Uczestnik może jednorazowo dokonać wypłaty do 100% wartości środków zgromadzonych w PPK WYŁĄCZNIE w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez uczestnika kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji polegającej na:

1) budowie budynku mieszkalnego;

2) nabyciu: prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej (art. 88 ust. 1 projektu ustawy).

 

Warto zwrócić również szczególną uwagę na fakt, że ewentualny zwrot zgromadzonych środków przez uczestnika może nastąpić wyłącznie w wysokości 70% procent zgromadzonych środków! 30% zgromadzonych składek jest przekazywanych na rachunek wskazanych przez ZUS (art. 95 ust. 1 projektu ustawy).

 

 Poniżej przekazujemy niezbędne dokumenty z prośbą o zapoznanie się z nimi. 

Ze względu na fakt, że PPK będą dotyczyły praktycznie każdego zatrudnionego uprzejmie prosimy o wyrażenie swojej opinii w tej sprawie i przesłanie jej na nasz adres e-mail do 5 marca br.


Z koleżeńskim pozdrowieniem

Rada Zakładowa ZNP UŁ

 

Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź