Niedziela, 26 czerwca 2022, tydzień nieparzysty (25)

Strona główna

PRZYJMOWANIE SŁUCHACZY STUDIÓW DOKTORANCKICH W POCZET ZNP UŁ

« Przejdź do listy aktualności

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z brzmieniem artykułu 82.1 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego uchwalonego przez XVI Krajowy Zjazd Delegatów ZNP członkami zakładowych organizacji mogą być również świadczący pracę na rzecz szkół wyższych uczestnicy studiów doktoranckich.

Zakres ich praw i obowiązków został określony w Regulaminie przyjmowania
do ZNP i zasad członkostwa słuchaczy studiów doktoranckich, który został przyjęty na posiedzeniu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP 4 lipca 2015 r.
uchwałą nr 13/2015
.

Treść regulaminu kliknij TUTAJ.


W związku z tym seredcznie zapraszamy wszystkich doktorantów
Uniwersytetu Łódzkiego
do wstępowania do naszego Związku.


Informujemy, że aby zostać członkiem naszego Związku należy zgłosić się do naszego Sekretariatu (Rektorat, pokój 113a, I piętro) i wypełnić deklarację członkowską lub pobrać deklarację z naszej strony internetowej i wypełnioną dostarczyć do naszego Sekretariatu.


Przynależność do związku łączy się z koniecznością opłacenia składki członkowskiej, która określona została w Regulaminie przyjmowania do ZNP i zasad członkostwa słuchaczy studiów doktoranckich w paragrafie 4:
Słuchacze studiów doktoranckich przyjęci do ZNP opłacają składkę członkowską w wysokości 1% od otrzymywanego stypendium doktoranckiego, natomiast słuchacze nie otrzymujący stypendium opłacają składkę członkowską w wysokości określonej w artykule 95 ust.1 pkt. 3 Statutu ZNP (0,1 % wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej).

Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź