Niedziela, 26 czerwca 2022, tydzień nieparzysty (25)

Strona główna

RODO

RODO

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Nauczycielstwa Polskiego
w Uniwersytecie Łódzkim
(dalej „Administrator”).

 

Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w  szczególności
w celach wykonania umowy zawartej z administratorem lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy oraz w celach zapewnienia z Panem/Panią kontaktu.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować pod adresem: ul@znp.edu.pl.

 

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Uniwersytecie Łódzkim został wyznaczony Koordynator Ochrony Danych Osobowych.  

 

Kontakt z Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych (dalej: KODO):

Kol. Lilianna Światek

e-mail:lswiatek@znp.edu.pl

 

Główne zadania KODO:

1. KODO pełni rolę punktu kontaktowego pomiędzy zakładową organizacją a krajową organizacją i Inspektorem Ochrony Danych Osobowych RSzWiN ZNP (dalej: IOD)
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

2. KODO zapewnia wsparcie zakładowych organizacjom w zakresie ochrony danych

osobowych poprzez konsultowanie spraw z zakresu ochrony danych osobowych z IOD
i przedstawianie zakładowej organizacji rekomendacji w tym zakresie.

3. KODO sprawuje nadzór nad dokumentacją przetwarzania danych osobowych
w zakładowej organizacji oraz prowadzi w ramach zakładowej organizacji rejestry.

4. KODO może wykonywać również inne zadania z zakresu ochrony danych osobowych

zlecone przez radę zakładową. W szczególności KODO może nadawać upoważnienia do przetwarzania danych osobom pełniącym funkcje związkowe w zakładowej organizacji.

5. KODO zapewnia IOD niezbędne wsparcie w zakresie realizacji uprawnień

i obowiązków IOD.

 

Polityka prywatności

W celu zapoznania się z Polityką Prywatności Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim prosimy kliknąć TUTAJ.  

 

Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź