Niedziela, 17 lutego 2019, tydzień nieparzysty (07)

Strona główna

SEZON 2018/2019


Zebranie ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNE
9 stycznia 2019 r.

 

  

W świetnych humorach powitaliśmy rok 2019 w Sali Senatu UŁ. Przewodnicząca  Ela Porazińska złożyła wczystkim zebranym życzenia noworoczne i powitała nowych członków sekcji. Następnie wraz z prezesem ZNP UŁ Lechem Leszczyńskim, który był naszym gościem, przedstawiła sytuację finansową sekcji w nowym roku, a także wynikające z niej plany.

Koleżanka Grażyna Iwańska – Patorek omówiła propozycje wycieczek po Łodzi i okolicy, a także wyprawy do Hiszpanii, a kolega Ireneusz Kolendo do Lwowa.

W biesiadnej części spotkania szampanem wznieśliśmy toast za nowy rok i  przy kawie, herbacie, cieście i świetnym winie naszego kolegi z nowymi siłami wkroczyliśmy w rok 2019.

Iza Zając

Fot. Grażyna Gładka

Fot. Piotr Stanisławski


Spotkanie  przedświąteczne - OPŁATKOWE

12 grudnia 2018 r.

 

 

 

W niedużej sali spotkali się ci członkowie Sekcji, którzy znaleźli chwilę wolnego czasu w trakcie przedświątecznej krzątaniny. Mimo ciasnoty atmosfera była fantastyczna, podzieliliśmy się opłatkiem i uściskaliśmy serdecznie. Pożegnaliśmy odchodzący rok  z nadzieją, że 2019 będzie jeszcze lepszy! 

                                                    Iza Zając    

Fot. Elżbieta Zujewska

 

 Z E B R A N I E   J E S I E N N E   

24 października 2018 r.


24 października 2018 roku spotkaliśmy się na zebraniu jesiennym, kończącym sezon 2017/2018. Przewodnicząca sekcji Ela Porazińska powitała bardzo serdecznie wszystkich zebranych (fot.1). Następnie Wiceprezes ZNP Uniwersytetu Łódzkiego Kolega Jarosław Marczak wręczył 9 osobom Odznaki za 50 lat przynależnosci do ZNP (fot.2,3,4,5). Odznaki otrzymali:

  

1. Władysław Baranowicz

2. Józef Białas

3. Helena Bielicka

4. Dorota Horbaczewska

5. Witold Kakowski

6. Aloiza Muchnicka – Djakow

7. Teresa Papuzińska

8. Bogusław Rakowski

9. Jan Tomczak

W imieniu odznaczonych podziękował Kolega Witek Kakowski.

  

Minutą ciszy pożegnaliśmy zmarłe w bieżącym roku Koleżanki: Marię Nowakowską i Bronisławę Piwowarczyk.

  

Ela Porazińska podsumowała działalność sekcji w mijającym sezonie i przypomniała, że wiosną 2019 roku odbędą się wybory nowego Zarządu sekcji. Poinformowała nas także o planach na nadchodzący rok. Kolega Irek Kolendo przedstawił propozycję wycieczki do Lwowa.

  

Spotkanie zakończyło się tradycyjnym poczęstunkiem i niekończącymi się rozmowami z dawno niewidzianymi znajomymi.  

                                                                                   Iza Zając


Fot. Elżbieta Zujewska

NIEDZIELNY SPACER - 14 października - piękna polska złota jesień

Fot. Elżbieta Zujewska

  

Świętowanie 

250-tego  NIEDZIELNEGO  SPACERU!
październik 2018 r.

 

Od roku 2010  z inicjatywy i pod kierownictwem Kol. Irka Skrobisza odbywały się i odbywają nadal niedzielne wycieczki w okolicach Łodzi. Do połowy września 2018 r. spacerów było już 250 !

 

Z tej okazji, po spacerze, 6 października 2018 r. (wyjątkowo w sobotę), uczestnicy wycieczki spotkali się, na jubileuszu z okazji 250-tej wycieczki, w AGACIE przy ul. Strykowskiej. Ponieważ, ze względu na stan zdrowia Kol. Irek Skrobisz – inicjator i Duch Opiekuńczy - nie był obecny na tym spotkaniu, w dniu 12 października 2018 r. delegacja złożona z Izy, Grażyny i trzech Elżbiet udała się do mieszkania Kol. Irka, z gratulacjami, że „jego dziecko” doczekało się już ponad 250 wyjść za miasto oraz życzeniami zdrowia. Przekazano list gratulacyjny, kwiaty i drobne upominki. Torcik jubileuszowy przygotowała żona Irka Pani Jadwiga, ale niestety nie zmieściło się na nim 250 świec.

Elżbieta Porazińska

Fot. Izabela Różycka

Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź