Niedziela, 19 listopada 2017, tydzień parzysty (46)

Strona główna

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ZNP W MINISTERSTWIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

« Przejdź do listy aktualności

21 stycznia br. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie kierownictwa Rady SzWiN ZNP w osobach: Prezesa Rady Janusz Raka oraz wiceprezesów Janusza Szczerby i Stanisława Różyckiego z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie NiSzW prof. Aleksandrem Bobko.

Spotkanie pierwsze w obecnej kadencji miało na celu przedstawienie poglądów ZNP na sytuację w szkolnictwie wyższym i nauce i poznanie zamiarów obecnego kierownictwa Ministerstwa. Strona związkowa przekazała ministrowi list, w którym zawarte zostały najważniejsze uwagi Związku odnoszące się do stanu szkolnictwa wyższego i nauki oraz kierunków poprawy tego stanu (w załączeniu).

Prezes Rady J. Rak przekazał także opracowany w 2011 roku Pakt dla Edukacji w części odnoszącej się do nauki i szkolnictwa wyższego.

W dyskusji, która się następnie wywiązała prof. Bobko wskazał na fakt, że nowe kierownictwo resortu ma dużą wolę dokonania zmian, które powinny zmniejszyć biurokrację i uprościć zarządzanie uczelniami. Ministerstwo planuje przygotować nowelizację obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ale po dokładnym rozeznaniu sytuacji i dyskusji środowiskowej.

Minister A. Bobko zadeklarował także wolę dialogu ze wszystkimi stronami, także związkami zawodowymi działającymi w uczelniach i respektowania praw związków zawodowych.

Na zakończenie spotkania kierownictwo Rady przedstawiło list skierowany do ministerstwa w sprawie sytuacji w PWSZ w Suwałkach, gdzie dochodzi do rażącego naruszania praw związkowych i pracowniczych.

Spotkanie wykazało potrzebę bieżących kontaktów i dialogu dla rozwiązywania problemów pracowników szkolnictwa wyższego i nauki.


Sekretariat Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź