Piątek, 4 grudnia 2020, tydzień nieparzysty (49)

Strona główna

NAGRODA ZA DŁUGOLETNIĄ DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ

REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  NAGRÓD

za długoletnią działalność w ZNP w UŁ

 

§1

Do nagrody jednorazowej w pełnej wysokości uprawniony jest emeryt –członek ZNP w UŁ, który przed odejściem na emeryturę miał co najmniej 15- letni staż związkowy lub 5 – letni staż w przypadku renty (wypadek w pracy).

§1a

Nagroda za długoletnią działalność społeczną przysługuje również członkowi ZNP UŁ, który przeszedł na emeryturę i posiada m.in. 10 letni staż w ZNP UŁ w wysokości proporcjonalnej do stażu [1].

§2

Prawo do otrzymania nagrody wygasa po 6 miesiącach od daty przejścia na emeryturę. Datę przejścia na emeryturę i pobrania odprawy emerytalnej z Zakładu Pracy potwierdza Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

§3

Wysokość nagrody ustala Prezydium RZ ZNP UŁ. Od 01.03.2019 r. obowiązuje kwota 1.100,00zł [2].

 

 

 

 

Załącznik: Wniosek o przyznanie nagrody za długoletnią działalność społeczną

 [1] znowelizowany uchwałą Rady Zakładowej ZNP UŁ z 15 października 2020 r.

[2] znowelizowany uchwałą Prezydium RZ ZNP UŁ nr 08/2019  z dnia 28 lutego 2019 r.

 

Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź