Niedziela, 26 czerwca 2022, tydzień nieparzysty (25)

Strona główna

NAGRODA ZA DŁUGOLETNIĄ DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ

REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  NAGRÓD

za długoletnią działalność w ZNP w UŁ

 

§1

Do jednorazowej nagrody jest uprawniony –emeryt - członek ZNP w UŁ, który przed odejściem na emeryturę miał co najmniej 10- letni staż związkowy lub 5 – letni staż w przypadku renty [1].

 

§1a

Uchylony[2].


§2

Prawo do otrzymania nagrody wygasa po 6 miesiącach od daty przejścia na emeryturę. Datę przejścia na emeryturę i pobrania odprawy emerytalnej z Zakładu Pracy potwierdza Dział Spraw Pracowniczych UŁ.


§3

Wysokość nagrody ustala Prezydium RZ ZNP UŁ. Od 01.03.2019 r. obowiązuje kwota 1.100,00zł [3].


 

 

Załącznik: Wniosek o przyznanie nagrody za długoletnią działalność społeczną[1] znowelizowany uchwałą Prezydium Rady Zakładowej ZNP UŁ 04/2021 z 3 lutego 2021 r.  

[2] znowelizowany uchwałą Rady Zakładowej ZNP UŁ 10/2020 z 15 października 2020 r., następnie   uchwałą Prezydium RZ ZNP UŁ 04/2021 z 3 lutego 2021 r.  

[3] znowelizowany uchwałą Prezydium RZ ZNP UŁ nr 08/2019  z dnia 28 lutego 2019 r.

 

Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź