Czwartek, 4 czerwca 2020, tydzień nieparzysty (23)

Strona główna

TURYSTYKA

Turystyka

 

Zasady i tryb organizacji i korzystania z wycieczek reguluje Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 66 z dnia 23-03-2009 (wraz z późniejszymi zmianami), dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 6


 

TABELA ODPŁATNOŚCI DOT. WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ DZIAŁ SOCJALNY ORAZ SEKCJI DZIAŁAJĄCYCH W UŁ W ROKU 2019

Przychód brutto na osobę % odpłatności % dofinansowania
do 2400,00 zł 35% 65%
2401,00 - 4000,00 zł 40% 60%
4001,00 - 5600,00 zł 45% 55%
powyżej 5601,00 zł 50% 50%

 

 

 

 

Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź