Niedziela, 26 czerwca 2022, tydzień nieparzysty (25)

Strona główna

POŻYCZKI I ZAPOMOGI

Pożyczki

Zasady i tryb udzielania pomocy w formie pożyczki reguluje Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 66 z dnia 27-03-2009 (wraz z późniejszymi zmianami), dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 4 do tego zarządzenia.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o wypełnienie Wniosku o pożyczkę mieszkaniową.

Emeryci dokonują spłat pożyczki na konto UŁ o numerze:

PKO S.A. II/o Łódź 90 1240 3028 1111 0000 2822 2707

 

WYSOKOŚĆ POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE Z ZFŚS W ROKU 2021:

  • Remont bieżący mieszkania
do 18.000,00 zł
  • Remont bieżący domu
do 20.000,00 zł
  • Kupno mieszkania lub domu
do 70.000,00 zł
  • Budowa domu
do 70.000,00 zł

Oprocentowanie pożyczek wynosi 2% w skali roku.

Po przekroczeniu ustalonego, rocznego limitu kosztów przewidzianych na pożyczki mieszkaniowe, wnioski osób ubiegających się o świadczenie nie będą realizowane. Wnioski niezrealizowane w roku bieżącym będą miały pierwszeństwo w realizacji w następnym roku kalendarzowym.

 

Zapomogi

 

Zasady i tryb przyznawania pomocy rzeczowej i finansowej reguluje Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 66 z dnia 27-03-2009 (wraz z późniejszymi zmianami), dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 3, którego wyciąg znajduje się tutaj.

 

Warunkiem ubiegania się o pomoc jest złożenie Wniosku o zapomogę wraz z udokumentowaniem zaistniałej sytuacji losowej.Do góry ^^
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2014 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
strony internetowe Łódź