Dział Spraw Socjalnych, od 01.01.2014 r. , nie prowadzi sprzedaży biletów w ramach działalności kulturalno-oświatowej.

 

Dofinansowaniu podlegają spektakle teatralne, koncerty, imprezy estradowe, wstępy do muzeów i galerii sztuki.

 

Istnieje możliwość  otrzymania dofinansowania, którego podstawą  jest złożenie:

 

Wniosek na 2021 rok  może być złożony wraz z pierwszym dokumentem stwierdzającym nabycie biletów tj. faktury, rachunku lub potwierdzenia przelewu na imprezę kulturalno -oświatową.

Dofinansowanie realizowane będzie w oparciu o tabelę dofinansowań na rok 2021.

Wypłata dofinansowania nastąpi w m-c bieżącym za faktury, rachunki, przelewy  dostarczone do 5 dnia tego miesiąca. Wszystkie dowody wpłat dostarczone po tym terminie skutkować będą  wypłatą dofinansowania w miesiącu następnym.


TABELA DOFINANSOWAŃ DO ZAKUPIONYCH BILETÓW TEATRALNYCH NA 2021 r.

 MAX suma faktur- 500,00 zł

 Przychód brutto na osobę % dofinansowania % odpłatności
 do 2400,00 zł 55% 45%
 2401,00 – 4000,00 zł 50% 50%
 4001,00 – 5600,00 zł 45% 55%
 powyżej 5601,00 zł 40% 60%